top of page

AutoCAD 2D Grunnkurs

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse i bruk av tegne- og konstruksjonsprogrammet AutoCAD.

• Hovedprinsipper i AutoCAD's brukergrensesnitt
• Oppretting og lagring av tegninger
• Tegne- og editeringskommandoer
• Hjelpefunksjoner for å tegne nøyaktig
• Skjermstyring
• Lagoppbygging og struktur
• Målsetting, teksting og skravering
• Symbol- og blokkhåndtering
• Layout/plotting

 

AutoCAD 2D Videregående kurs

Kurset går i dybden på en del standard kommandoer og områder som plotting, målsetting, teksting og skravur. I tillegg gjennomgås en del nye og avanserte kommandoer som Block og attributter, XREF og import og bruk av PDF filer.

 • Tilpasse AutoCAD til eget brukermiljø

 • Blokker med attributter og uttrekk til tabell/Excel

 • Tabeller og Fields

 • XREF - eksterne referanser

 • Import og håndtering av PDF filer

 • Innsetting av andre filformater som eks. DWF, raster filer og DGN

 • Definering og bruk av annotative objekter ved målsetting og teksting.

 • Avansert plotting

 • Funksjoner i Express Tools

AutoCAD 3D Introduksjonskurs

Deltagerne skal kunne skille mellom ulike modelltyper, og kjenne til grunnprinsipper for 3D-modellering og bruk av koordinatsystem, samt beherske bruk av betraktningsvinkler og skjermnavigering.

 • Koordinatsystemer

 • Angivelse av punkter i rommet

 • Solid modellering

 • Surface modellering

 • Mesh modellering

 • Sette opp Layout i paperspace, projeksjoner og snitt

 • Lagstruktur og lagdefinisjon, farger, linjetyper, målsetting

 • Lyssetting, naturlig sollys og lokale lyskilder

 • Knytte materialer til objekt eller til lag

 • Renderfunksjoner

 • Animasjon og video

AutoCAD 2D/3D kurs over 3-uker

Kurset består av tre AutoCAD kursmoduler - 2D Grunnkurs og 2D Videregående, samt introduksjon til 3D modellering. Kurset gir deltakeren meget god kunnskap om AutoCAD, samt erfaring med utarbeidelse og oppbygging av tegninger gjennom oppgaveløsning og prosjektoppgaver.

Mange av våre deltakere har gjennomført kurset for å benytte dette på sin CV ved søknad på ny jobb.

Inventor Grunnkurs

Etter gjennomført kurs skal kursdeltagerne bla. kunne bruke Inventor til å:
• Lage modeller
• Generere tegninger ut i fra modell
• Lage sammenstillinger
• Utføre de vanligste tegne- og editeringsfunksjoner
• Målsette og påføre tekst

Kursinnhold:
• Grunnleggende begrep og arbeidsmetoder
• Parametrisk part-modellering
• Arbeide med skisser
• Features
• Arbeide med sammenstillinger
• 2D-layout - oppsett og innstillinger
• Generere 2D-tegninger fra modell
• Målsetting og innsetting av stykklister

bottom of page