top of page
Portal.png
Server.png
Cloud.png

DOKUMENTHÅNDTERING

Meridian - Engineering Information Management

 

Dokumenthåndtering fra Accruent representerer løsninger for effektiv dokument- og arbeidsprosesstyring samt kvalitetssikring av disse funksjonene. Systemene gjør organisasjonen i stand til å holde 100% kontroll over alle typer dokumenter. Relasjoner mellom dokumenter og funksjoner relatert til selskapets organisasjon, funksjoner, prosjekter etc., skal til enhver tid kunne fremhentes.

 

Vi snakker om å håndtere all dokumentasjon som for eksempel tegninger, brev, spesifikasjoner, sertifikater, e-post, animasjoner etc. i en felles plattform som sikrer effektiv og kontrollert gjenfinning av bedriftens data.

 

Implementering av vår dokumenthåndteringsløsning har som overordnet mål å:

- Effektivisere dokumentbehandlingen

 • Rask, enkel og presis registrering/lagring av dokumenter

 • Automatisere mest mulig - "informasjon ett sted - en gang"

- Bedre kontroll på dokumenter

 • Unngå tap av dokumenter

 • At de blir lagret på riktig sted, og dermed er lett å finne igjen

 • Å unngå duplikater i omløp

 • Sikre at dokumenter er ferdige/godkjent før de tas i bruk/sendes ut.

- Bedre kvalitet

 • Ensartet bruk av dokumenter - internt og eksternt

 • Unngå feilproduksjon som følge av feil i tegninger, eller feil utgave som følge av duplikater

- Sikre rask og enkel gjenfinning og ditto gjenbruk

 • Gode søkemuligheter på ulike kriterier

 

Noen nøkkelfunksjoner i Meridian:

 • Lav brukerterskel

 • Sikker datatilgang (rollebasert tilgangskontroll)

 • Automatisert registreringsprosess og dokumentnummerering

 • Etablere standard nummereringssystem (Bygningsdeltabell, NORSOK, OSX etc.)

 • Automatisk revisjonshåndtering

 • Bruk av standard maler ved oppretting av nye dokumenter

 • Effektiv gjenfinning - søk på metadata og fritekst

 • Integrert PDF viewer med muligheter for utskrift, rødmerking og tekstsøk

 • Elektronisk arbeidsflyt og godkjenningsprosess

 • Integrert med 2D & 3D CAD (Inventor, AutoCAD, Revit, MicroStation & SolidWorks)

 • Automatisk referansehåndtering

 • Integrert med standard kontorprogrammer (MS Office etc.) ,  metadata-kobling

 • Funksjonalitet for import av dokumenter

 • Integrasjon mot andre datasystemer og databaser

 • Rapporteringsmuligheter

 • Skalerbart og fleksibelt konfigurasjonsverktøy

 • ......

Meridian inneholder unik funksjonalitet knyttet til styring av arbeidsflyt og dokumenter innen teknisk relaterte prosjekter og organisasjoner.

bottom of page